PROGRAMMA UN MĒRĶI

Pilsoniskā iniciatīvas Atmoda 3.0 darbības mērķi ir ciešā kopsakarībā ar to, ka Latvijā ar iekšējo spēku atbalstu ir noticis nacionālās emigrācijas elites totāls revanšs, ko noteica pašreizējais politiskais naratīvs:

1. Piespiedu asimilācija un mono etniskas valsts veidošana – no tā izriet krasa sabiedrības sašķelšana, nelatviešu marginalizācija, iekšējā konflikta pakāpeniska palielināšanās.

2. Latvijas šī brīža politiskais režīms vispirms balstās uz nacionālo birokrātiju, specdienestiem un armiju. Šī sistēma savā būtībā ir ieinteresēta tikai sevis reprodukcijā un savā nemainībā, kas atspoguļojas sekojošā likumiskajā regulējumā: jaunajā politisko partiju finansējuma likumā, vēlētāju tiešas ietekmes iespēju samazinājums – labojumos likumā par referendumu, visbeidzot, 1993. gada pilsonības likumā, kurš noformulējis neaizstājamu etnisko vairākumu.

3. Absolūta orientācija ASV virzienā liedz un liedza Latvijai kaut teorētisku politiskā manevra iespēju un noveda pie tālākās ekonomikas militarizācijas un sabiedrības pašapziņas.

30 gadus pēc “neatkarīgas valsts” izveidošanas, mums ir darīšana ar stingru, izteikti ideoloģizētu struktūru. Kā jebkura ideoloģija, kas balstīta uz savu/svešu pasaules skatījumu, latviešu ir nestabila. 

Sociālajā nozīmē – tā nogalina sociālos liftus, proti, nogalina talantu konkurenci, rada saspīlējumu sabiedrībā, veicina emigrāciju.

Politiskajā nozīmē — tiek veidota neaizstājama valsts pārvaldes sistēma ar šķietamām demokrātijas pazīmēm.

Ideoloģiskā nozīmē — sabiedrībai tiek uzspiests konfrontējošs pasaules uzskats draugs/ienaidnieks.

Ekonomiskā nozīmē – jebkura ideoloģija piespiež valsti sekot irracionālam kursam, Latvija atteicās no tirdzniecības krustojuma koncepcijas – cilvēkiem un kapitālam kļūstot nabadzīgākiem. Ekonomika kļūst subsīdiju atbalstoša, jo šodien apmēram 10% no valsts budžeta tiek kompensēti no ES, kopējais valsts iekšzemes kopprodukts zaudē 30%.

 

Jau šodien ES nav spējīga kompensēt valstu visus polit - zaudējumus. Globālās ekonomiskās krīzes apstākļos ir ievainojama ne tikai valsts ekonomika. Nabadzība un sociuma degradācija – politikas tiešās sekas.

Pilsoniskā iniciatīva - Atmoda 3.0 par savu mērķi nosaka politiskā naratīva būtisku izmaiņu. Ko tas nozīmē:

Sociālajā nozīmē – naidīguma un atsvešinātības pārvarēšana, dialoga uzsākšana starp Latvijas lielākajām kopienām: latviešu un krievu. Dialoga mērķis ir paplašināt savstarpējo sapratni, izprast otra bailes un pasaules uzskatu un neuzticības atmosfēru aizstāt ar sadarbību un iejūtību.

Politiskajā nozīmē — Atmoda 3.0 vēlas veicināt dažādu politisko spēku atbalstu un attīstību, kas balstīti uz suverenām Latvijas interesēm un racionāliem motīviem.

Viss iepriekš minētais Latvijas sabiedrību dara bagātāku un konkurētspējīgāku, veicina tās iedzīvotāju un to iespēju attīstību visplašākajā nozīmē. Atmoda 3.0 iestājas par neitrālu valsts statusu.

 

Latvijas Republikā pastāvošā pārvaldes sistēma ir kopēta no lielajām valstīm, bijušajām vai esošajām impērijām. Varbūt tāpēc tā Latvijā ir tik neefektīva un ļoti dārga. Politisko partiju institūcijas kā elites grupu veidojumi, kas savā lokā sadala budžeta līdzekļus. Tās ir ieinteresētas nevis valsts attīstībā, bet gan situācijas saglabāšanā ar piekļuvi barotavai, tās pašreizējā formā tā ir izsmēlusi gandrīz visus 100%.      

Atmoda 3.0 versijā uzskata par lietderīgu sākt publiskas diskusijas par pāreju uz prezidentālu valsts modeli, kas tiek ievēlēts vispārīgās vēlēšanās, kurās var piedalīties visi patstāvīgie valsts iedzīvotāji. Turklāt, ieviešot viceprezidenta amatu, kas tiktu piešķirts politiķim, kurš šajās vēlēšanās ieguvis otro vietu, valsts pārvaldes sistēma automātiski tiktu pārveidota no tiešas administratīvās vardarbības mašīnas par dialoga aparātu. 

 

Līdz ar to Latvijai varētu būt piemērots Šveices modelis, tas ir, ar tautas nobalsošanas instrumentu maksimāli paplašināt valsts pārvaldes principus, maksimāli palielinot to jurisdikciju. 

Ideoloģiskā nozīmē Atmoda 3.0 uzskata, ka tikai spēcīga, nesubsidēta ekonomika var kļūt par Latvijas tradicionālās kultūras attīstības galveno dzinēju. Visā tās daudzveidībā: krievu, latgaļu, poļu, ebreju. Kultūras daudzveidība un savstarpēja empātija ir pamats stabilas sabiedrības attīstībai un tās identitātes saglabāšanai. 

Ekonomiskā nozīmē valstij ir jākoncentrējas uz savas ražošanas attīstību, proti, uz darba vietu radīšanu ar lielu pievienoto pārvērtība. Tai jābūt atvērtai un vismaz reģionā vispievilcīgākajai visiem potenciālajiem investoriem, atsakoties no tā dēvētās "politisko" risku mākslīgas definīcijas.

 

Latvijas nacionālajam biznesam ir jābauda virknie privilēģijas un valsts atbalsts.  

 

ŠOS MĒRĶUS VAR SASNIEGT, TIKAI MAINOT SABIEDRISKO APZIŅU UN SABIEDRĪBAS NOSKAŅOJUMU.

 

  • Pilsoniskā iniciatīva Atmoda 3.0 norāda, ka mediju telpa Latvijā šobrīd nav brīva un neatkarīga. Tās darba kārtību pilnībā nosaka un kontrolē pašreizējais politiskais režīms.

  • Projekts Atmoda 3.0 – tas nozīmē atklātas pilsoniskas diskusijas par deklarētām vērtībām, kas veidotas uz neatkarīgas platformas pamata sociālajos tīklos un YouTube.

  • Atmoda 3.0 praktiskais uzdevums ir radīt saturu, kas izraisa sabiedrības reakciju latviešu un krievu valodās. Pati iniciatīva jāuzskata par platformu nobriedušai pilsoniskai sabiedrībai, lai ietekmētu savas valsts attīstību.

Mūsu galvenais vārds ir IETEKME. To nevar izdarīt bez patiesas neatkarības, intelektuāli dziļas un argumentētas diskusijas.

Atmoda 3.0 vajadzētu piedāvāt jaunu sabiedrības informācijas dienas kārtību. Mūsu uzdevums ir runāt par to, par ko nacionālistu elite apzināti klusē.

Par Atmoda 3.0 ekonomisko modeli ir jākļūst sabiedrības brīvprātīgam abonēšanas institūtam.

Kopā pamēģināsim mūsu valsti padarīt labāku. PALDIES!

lvLatviešu valoda
ru_RUРусский lvLatviešu valoda